Hoppa till innehåll

Solcellspanelerna monteras enkelt på tak eller valfri markställning och kopplas med elkablar ihop med en växelriktaren som automatiskt matar ut strömmen till huset eller ut på elnätet. Alla solcellspaneler har bra prestandagarantier på +25 år. Det som skiljer mest är utseendet, storleken samt pris per Watt ( och m2)
Normalt låter man takets färg bestämma färgen på panelerna.


Växelriktaren monteras med fördel på väggen nära säkringsskåpet och omvandlar likströmmen från solcellerna till växelström. Växelströmmen används först till husets egna behov och överskottet matas ut på elnätet.
Det finns 2 sorters växelriktare, den vanligaste och billigaste kallas strängväxelriktare. Den andra sorten kallas SolarEdge och passar när solcellerna är monterade i olika väderstreck / lutning eller har växelvis skuggning.


Vi säljer även komplett och bra montagematerial från välkända leverantörer, som vi monterar på de flesta sorters tak och markställningar.


Kontakta oss om du vill ha en offert.

Vi gör gärna en budgetoffert om vi får veta:
1. Ungefär hur mycket solceller du vill ha i kvadratmeter, kW (kilowatt) eller kWh/år
(kilowattimmar per år) .
2. Takbeklädnaden (Betong/Tegelpannor med eller utan råspont, eller plåttak eller annat
3. Höjden på taket över mark eller antal våningar på huset
4. Fastighetens adress

För att kunna få en fast offert kommer vi och gör ett besök för att mer exakt mäta storleken taket, placering av växelriktaren och se hur mycket jobb det är med installationen. Tills dess är det bra att tänka igenom följande saker:

  • Vilket utseende på panelerna önskas ?
  • Hur mycket el (kWh/år) förbrukar fastigheten per år ?
    (titta gärna på elräkningen för att se energiförbrukningen kWh/år)
  • Når wifi ut till platsen där växelriktaren skall sitta ?
    (Testa med mobiltelefonen om wifi-signalen är stark)
  • Vill jag förutom hela anläggningens produktion även kunna se panelernas individuella produktion ? (isåfall behövs optimerare & SolarEdge växelriktare som påverkar priset)

Våra offerter visar alltid beräknad lönsamhet, produktion, leveranstid mm. Se exempel här hur våra offerter kan se ut.

Vad händer sen ?

Leverans:
Efter beställning ber vi om elabonnemangsägarens personnummer och anläggnings-ID (står på elmätaren) så att vi kan göra föranmälan till nätägaren.

Montering och driftsättning:
Efter 3-4 veckor levereras allt material och när allt material har kommit faktureras materialet enligt offert med 10 dagar netto.

Montaget tar normalt 2 veckor och när allt är färdigmonterat, driftsatt och fungerar, fakturerar vi resterande ordervärde med 10 dagar netto.

Efter betalning:
1. Ber vi om fastighetsbeteckningen och skickar vi in färdiganmälan till nätägaren som utan kostnad byter ut elmätaren.
2. Skickar vi in ansökan om grönt skatteavdrag till skatteverket.
3. All relevant dokumentation skickas till kund.

Mer om grönt skatteavdrag:
Du behöver vara myndig, äga hela eller delar av bostaden där installationen görs och ha skatteavdrag kvar att nyttja.
Man får göra grönt skatteavdrag på max 50 000 kr / person och år, om du har betalat in tillräckligt med skatt under året. Man kan även dela avdraget mellan två personer i samma hushåll. Då kan man göra 2 st avdrag på totalt 100 000 kr / år.