Hoppa till innehåll

Så fungerar Solel

En solcellsanläggning består av solcellspaneler, växelriktare och montagematerial.  

  • Solceller: Solcellerna omvandlar energin i solljuset till elektrisk energi i form av likström. En solcellsmodul består av ett antal seriekopplade solceller inkapslade i skyddande glas (eller plast) och kan ha olika utseende.
  • Monteringssystem: Monteringssystemet behövs för att fästa solcellerna i taket eller på marken, samt kablar mm för att ansluta de olika komponenterna med varandra.
  • Växelriktare: Solcellerna ger likström men elnätet och elapparaterna i hemmet använder växelström. Växelriktaren omvandlar därför likströmmen till växelström. Den styr även ström och spänning från solcellerna för att få ut mesta möjliga elproduktion vid olika solinstrålning.
  • Anslutning & elmätare: Din solcellsanläggning ansluts till husets elcentral via en säkerhetsbrytare. Elmätaren byts kostnadsfritt av nätägaren efter att installationen är klar och mäter hur mycket el som matas in och ut.

Frågor och svar:

Får jag el i huset vid ett strömavbrott ?

Nej, det räcker inte med bara en vanlig solcellsanläggning för att få el vid ett strömavbrott. Anledningen är säkerhetsaspekter, tex att nätägaren inte tillåter bakspänning ut till ett strömlöst elnät. Men med ett batteri, styrelektronik och en brytare mot elnätet är det dock möjligt att förse huset med el under ett strömavbrott.

Har mitt hus bra förutsättningar för solceller ?

  • Skuggning. Bästa platsen för solceller är ett skuggfritt tak eller markläg
  • Plats. Det behöver finnas tillräcklig plats på taket eller marken för solcellerna. En normalstor anläggning på 15 kW behöver ca 60 kvadratmeter
  • Riktning. Solceller som placeras riktade mot syd, sydöst eller sydväst ger bäst produktion, men även östlig och västlig är ok.
  • Lutning. Bäst att låta solcellerna ha samma lutning som ditt tak. Installationen blir då snygg, enkel och kostnadseffektiv. Om du har ett platt tak lutas solcellerna upp lite med hjälp av en ställning.
  • Huvudsäkring Huvudsäkringen behöver vara tillräckligt stor för att släppa ut den el som din solcellsanläggning producerar. En 20 ampere säkring kan mata ut ca 14 kW på nätet efter att huset har fått sitt.

Koppla batterier till solcellerna?

Genom att koppla ett batteri till din solcellsanläggning kan lagra den överskottsel din solcellsanläggning producerar under dagen, och använda elen på kvällen när solen har gått ned. Det gör att du bättre kan matcha din produktion med din konsumtion och generellt få mer egenanvändning ur dina solceller, detta är speciellt bra om du har en liten huvudsäkring.

I framtiden tror vi att det blir bättre att använda batteriet till att köpa el på natten när den är billig och använda eller sälja elen när den är dyr på mornar och kvällar. Vad vi vet finns dock ännu ingen bra tjänst som enkelt kan styra batteriet efter elpriset, men vi tar gärna emot tips på sådana.

Eller så kan du ansluta till batteri till en nätbalanseringstjänst (tex Checkwatt) som betalar dig pengar för att få styra i och urladdningen av ditt batteri. Ersättningen har varit väldigt hög, men ser ut att sjunka i takt med att fler ansluter sig. Tyvärr ger denna batterianvändning inte rätt till Grönt skatteavdrag.