Solceller Solfångare Solpaneler

Våra solfångare är ett bra sätt att minska miljöbelastningen samtidigt som man minskar sina egna energikostnader.

Vi använder bara kvalitetsmaterial med lång livslängd i våra solfångare.

Ingen import, utan alla komponenter produceras i södra Sverige och därigenom undviks onödig klimatpåverkan redan i tillverkningsfasen.

Vi bygger våra solfångare, eller solpaneler som de också kallas, själva efter vår egen konstruktion och kan på så sätt välja de bästa, mest prisvärda och optimala komponeterna.

Vi säljer dessutom solfångarna direkt till dig som kund, utan några fördyrande mellanhänder, det innebär ännu billigare solenergi till dig under många år framöver.

Vi hjälper dig gärna att konstruera din nya solvärmeanläggning så att solfångarna jobbar ihop med din befintliga värmeanläggning på ett optimalt sätt.

Rådgivning och support ingår alltid till våra kunder.

Hos oss kan du välja att göra hela arbetet själv genom våra solfångarbyggsatser eller att köpa kompletta system med solfångare och alla nödvändiga tillbehör.

Mer om oss:

* Vi gör inte detta för att tjäna pengar, vi gör det för att sprida kunskap & solvärme till så många som möjligt.

* Vi pressar konstant alla våra kostnader och pålägg så att du kan köpa kvalitet till superbra priser.

* Vi köper bara solfångarkomponenter från kända och etablerade leverantörer för att kunna erbjuda hög kvalite utan överaskningar.

* Vi tror på lokal tillverkning och försäljning för att skapa arbetstillfällen och ökad kunskap där vi bor.

* Våra produkter behöver ingen reklam eller återförsäljare, de säljer sig själva genom mun-till-mun metoden och att våra kunder kontaktar oss.

* Vi sätter inte marknadspriser på våra produkter, istället sätter vår strategi priserna.

* Vi tillämpar både Lean Production. och 5S, välkommen på studiebesök om du har egen tillverkning och vill diskutera förbättringsförlag eller sammarbete.